A D Fitness Központ Házirendje
A D Fitness Központ területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A D Fitness Központ használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

A D Fitness Központ területén TILOS:

A D Fitness Központ egész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az üzemeltetővel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

A D Fitness Központ sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehető igénybe (kivéve, ha a jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).

A D Fitness Központ nyitvatartási rendje:

Sportterek: H-P:6:00-22:00, Szombat:8.00-20.00, Vasárnap:09.00-20.00

Játszóház: Hétfő - Vasárnap: 09.00-20.00-ig

A D Fitness Központ szolgáltatásait igénybevevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.(sportterek, illetve wellness részleg elhagyása: 21:45, a komplexumé: 22:00

Szabályok:

A D Fitness Központ területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el: Amennyiben a D Fitness Központ területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

Üzemeltető a D Fitness központ sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

A D Fitness Központ zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a D Fitness Központ egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a D Fitness Központ rendjére.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából - időlegesen vagy véglegesen - kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A D Fitness Központ üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

A talált tárgyakat minden vendég a D Fitness Központ recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

A D Fitness Központ üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

A D Fitness Központ jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a D Fitness Központ recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

Speciális szabályok

Recepció

A D Fitness Központ sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet. A belépés után kapott chipes karkötő használata kötelező, anélkül a központ szolgáltatásai, a beléptető forgóvillák miatt nem vehetők igénybe.

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Tagsági adatlapot, melyben elfogadja a D Fitness Központ Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is.

A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja, (pl: Internet állomások korlátlan használatát). Törölköző bérlés fizetés ellenében lehetséges.

A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (chipes karkötő, sportfelszerelések, törölköző stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul a recepciós kezébe leadni, aki ellenőrzi a vendég épületen belüli fogyasztását, annak kifizetését. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.

A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

Öltöző, szauna előtér és szauna

Fitness terem

Aerobik terem / Cross Fit terem / Spinning terem /Tánc terem

Maximális létszámok

Szolárium

A szoláriumok a recepción váltott zsetonokkal vehetők igénybe. Minden vendég köteles a szolárium gépet maga után fertőtlenítőszerrel kitakarítani, és a helyiséget maga után rendben hagyni. A szoláriumba való belépéssel, annak házirendjét mindenki magára vonatkozóan érvényesnek fogadja el.

Squash

A fallabda pályára csak tiszta, világos talpú tornacipőben lehet belépni. Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt cipőt, úgy a vásárolt napijegy nem vész el, az a legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül.

Játszóház

Parkoló

Egyéb

D Fitness Központ területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő az üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködnie. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

Nyíregyháza 2015. Február

D Fitness Központ 4400 Nyíregyháza, Kállói út.12

Telefon és bejelentkezés:+36-30/326-7500 | 06-42/400-040